Företag.

Våra företagsuppdrag är av varierande karaktär, likaså uppdragens storlek. Det kan handla om att skapa specifika miljöer med en bestämd karaktär och inriktning. Eller att förhöja, förstärka och förbättra befintliga grönområden. Det handlar också om att designa helt nya miljöer i anslutning till en nyöppnad verksamhet, byggnad eller ett rekreationsområde.

Kontakta oss för vidare information kring offertförfrågan och arbetsprocess.