Trädgårdsdesign innegård, Stockholm

En till ytan liten innegård som dock ställde stora krav på formgivning och lösning, markytan fick i princip inte belastas alls. Samtidigt önskade föreningen att ytan nyttjades maximalt till att skapa ett grönt uterum att vistas i, i enskildhet eller i sällskap. Det resulterade i svävande sittbänkar, damm och planteringscontainrar. Där belastning var möjlig placerades specialdesignade obelisker i metall med utåtstrålande vajrar med vars hjälp klätterväxter bildade ett skirt grönskande tak. Fasad och obelisker ljussattes. Grythyttans klassiska serie valdes till de båda sittgrupperna.

Uppdragsbeskrivning

  • Vad: Innegård.
  • Var: Stockholm
  • Yta:
  • Läge:

bf_kjesarkronan

Flera bilder…