Allmänna villkor kurser

Anmälan

Anmälan görs via formulär på levinstradgard.se. I samband med anmälan sker betalning av hela kursbeloppet via Swish på levinstradgard.se. Anmälan och inbetalning följs av ett bekräftelsemejl från U Levins Trädgård & Design AB inom 48 timmar från det att anmälan och inbetalning gjorts. Observera att du är anmäld först när betalningen är utförd och registrerad. Tänk på att anmälan är bindande, läs mer om ångerrätt och avbokning nedan.

Ångerrätt och avbokning.

Anmälan är bindande. Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det datum då du genomförde ditt köp av kursen enligt lagen om distansavtal. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer hela kursavgiften att återbetalas till dig. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du skriftligen meddela U Levins Trädgård & Design AB detta innan ångerfristen löper ut. Du gör det genom att mejla till info@levinstradgard.se och uppge ditt namn, kursens namn och kursdatum samt ditt telefonnummer.

Om du anmäler dig senare än 14 dagar före kursstart samtycker du till att kursen börjar utföras under ångerfristen och att ångerrätten upphör att gälla.

Om du måste avboka kursen på grund av sjukdom, din egen eller närståendes styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller jämförbara omständigheter utanför din kontroll betalar vi tillbaka kursavgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen, efter avdrag för administrativa kostnader.

Platsen kan överlåtas till någon annan om du får förhinder. Meddela U Levins Trädgård & Design AB på info@levinstradgard.se och uppge ditt namn, kursens namn och kursdatum samt namnet på deltagaren som ersätter dig, hens mejladress och telefonnummer.

Inställd kurs

U Levins Trädgård & Design AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid till exempel sjukdom eller för få deltagare.  Du har då rätt att få kursavgiften återbetald. Utöver kursavgiften utbetalas inga övriga ersättningar.

Force Major

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig U Levins Trädgård & Design AB ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Kursavgiften återbetalas ej.