Trädgårdsdesign av trädgårdsarkitekt Ulrika Levin.

Trädgårdsdesign

Vår filosofi är att en trädgårdsdesign är länken mellan utomhusmiljöer, arkitektur och människor. Därför är en lyckad trädgårdsdesign, en trädgård som interagerar med husets arkitektur samtidigt som den minimerar alla måsten. Den är tidlös, vacker att betrakta och inbjudande att vara i, och dina önskemål är alltid vår utgångspunkt när vi designar din utemiljö.

En uteplats i granit inramad av mörkgrått plank med svarta downlights.

En trädgårdsdesign kan innehålla några eller samtliga av dessa punkter, och vilka som ska ingå diskuterar du med Ulrika Levin.

 • Skalenlig planritning, både digitalt och i original.
 • Materialval
 • Växtplan
 • Ljussättning
 • Pool och övriga vattenarrangemang.
 • Illustrationer som visar nivåskillnader och lösningar, tex murar, slänt, trappor.
 • Illustrationer över konstruktioner som tex skärmväggar, pergola, specialdesignade möbler mm.
 • Bygglovsritningar, tex murar, nivåskillnader, plank, byggnader (för byggnader, se våra arkitekttjänster).

Du träffar alltid Ulrika Levin på plats hos dig för ett första förbehållslöst informationsmöte.

Arbetsprocess

Processen för att ta fram kompletta underlag baseras framför allt på uppdragets storlek och komplexitet, och arbetsprocessen kan skilja sig åt mellan olika uppdrag. Så här kan en typisk arbetsprocess se ut.

 • Första möte. Uppdragsbeskrivning diskuteras, och offert lämnas efter det.
 • Uppmätning. Uppmätning och fotografering på plats.
 • Presentation. Under detta avstämningsmöte diskuteras de idéer och koncept som idéskissen visar. Fortsatt designarbetet ner på detaljnivå tar avstamp i den återkoppling som ges antingen vid mötet, eller vid ett senare tillfälle.
 • Färdiga underlag. Ritningen och tillhörande underlag är nu färdigställda på detaljnivå. Underlagen levereras i original per post samt digitalt via mejl. Dessa underlag används sedan vid offertförfarande och anläggning i nästa steg.
 • Genomförande. När entreprenör är vald, kan vi vara involverade i anläggnings- och byggprocess om så önskas, i en konsulterande roll. Omfattning bestäms genom diskussion. Vi har ett brett nätverk inom olika professioner, och som vi gärna rekommenderar vidare.

Kostnad trädgårdsdesign

Uppdragets storlek, komplexitet och detaljnivå är individuellt för varje uppdrag, och därför får du gärna kontakta oss för att få en ungefärlig prisbild.

Pris:  Offert lämnas alltid.