Årets Trädgårdsarkitekt 2023 vanns av trädgårdsarkitekt Ulrika Levin, Levins Trädgård och Design AB.

Årets Trädgårdsarkitekt 2023

Jo, så är det faktiskt, jag har tilldelats priset som Årets Trädgårdsarkitekt 2023 av Trädgårdsakademin. En utmärkelse som jag är oerhört glad för och som är extra fin att få i år när jag firar 20-årsjubileum som trädgårdsarkitekt. Det är alltid speciellt att få sitt arbete betraktat, utvärderat och uppmärksammat av personer som har en djup kunskap om den profession man själv verkar i.

Juryns motivering gjorde mig rörd och faktiskt lite tagen, den formulerar så många av de aspekter som var viktiga i skapandet av den här trädgården. Främst gläds jag åt att juryn lyckades se att den här trädgården är en plats för både människor och andra levande varelser, att ekologi och estetik kan gå hand i hand. Den här trädgården upplevs verkligen med alla sinnen!

Juryns motivering

Priset till Årets trädgårdsarkitekt 2023 tilldelas Ulrika Levin från Levin Trädgård & Design som nominerats med ett förslag som är lågmält och arkitektoniskt formsäkert och förenar i sig de två huvudaspekter som i alla tider varit trädgårdens djupaste mening – nämligen att vara en plats för såväl nytta som nöje. De olika rummen innanför den omgärdande häcken skapar rum för människans behov av sinnesstimulans, vila, gemenskap och aktivitet och erbjuder dessutom vindskydd, boplatser, föda och vatten för det vilda. Därigenom är denna trädgård en hortikulturell lustgård som samtidigt rymmer ett naturrum för lärande och förståelse kring den ekologiska väv vi alla ingår i och är beroende av. Eftersom denna trädgård förverkligats och funnits ett slag, utgör de många fotona ett bevis för att den inte bara representerar en dröm utan att den också har fungerat och utvecklats i linje med visionen. Sammantaget motiverar alla dessa goda och starka egenskaper som kännetecknar förslaget och den förverkligade och brukade trädgården priset till Årets trädgårdsarkitekt 2023.

Om du vill ha hjälp med att formge din trädgård, läs vidare här.