Kategori Arkitektur

Fascination för ytterdörrar.

Vacker ytterdörr på kyrka St Peter och St Paul i Prag.

Ytterdörrars betydelse. Ytterdörrar intresserar mig, de väcker min nyfikenhet om vad som väntar bakom dörren. Kontrasten mellan att vara inbjuden, och att endast betrakta från utsidan. En ytterdörr kan vara diskret och nästintill dold, eller som ett utropstecken som påkallar…